ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

0
21


ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।