ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।


ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।