ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ–

ਟੋਡਰਪੁਰ – ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ–

Be the first to comment

Leave a Reply