ਵਾਰਡ 15, 23, 16, 19, 20, 94 ਅਤੇ 95 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ 15, 23, 16, 19, 20, 94 ਅਤੇ 95 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ

Be the first to comment

Leave a Reply