ਲੁਇਸੀਆਨਾ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਖਮੀ

0
270

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨਲੜੋਆਬੰਗਾ) – ਬੈਟਨਰੌਗ, ਲੂਇਸੀਆਨਾਦੇਇਕਨਾਈਟਕਲੱਬਵਿਚਗੋਲੀਬਾਰੀਹੋਣਦੀਖਬਰਹੈਜਿਸਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਜ਼ਖਮੀਹੋਏਹਨ। ਪੁਲਿਸਦੇਬੁਲਾਰੇਨੇਕਿਹਾਹੈਕਿਗੋਲੀਬਾਰੀਦੀਇਹਘਟਨਾਅਚਨਚੇਤਨਹੀਂਵਾਪਰੀਹੈਬਲਕਿਇਹਗਿਣਮਿਥਕੇਕੀਤਾਗਿਆਹਮਲਾਹੈ। ਪੁਲਿਸਦਾਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਹੈਕਿਡੀਓਰਬਾਰਐਂਡਲੌਂਜਵਿਖੇਵਾਪਰੀਗੋਲੀਬਾਰੀਦੀਘਟਨਾਵਿਚਇਕਵਿਅਕਤੀਸ਼ਾਮਿਲਸੀਜਿਸਦੀਭਾਲਕੀਤੀਜਾਰਹੀਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here